Jerusalem Gardens Hotel

4 Zeev Vilnai St.
Kiryat Moshe, ‎Jerusalem 96100
ISRAEL


Israel

Address:
4 Zeev Vilnai St.
Kiryat Moshe, ‎Jerusalem 96100
ISRAEL

Type:
Dairy, Meat, & Parve

Phone:
+972-2-6558888