Cảm ơn bạn – Chứng nhận Kosher

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Đơn xin chứng nhận OU Kosher

BẢO MẬT

OU tuân thủ các mức độ bảo mật nghiêm ngặt nhất. Chúng tôi cực kỳ nhạy cảm với nhu cầu của các công ty được chứng nhận của chúng tôi và tôn trọng bản chất độc quyền của thông tin bí mật và bí mật thương mại của nhà sản xuất. Hãy yên tâm rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn từng bước trên đường đi. Vui lòng liên hệ với đường dây nóng mới của công ty chúng tôi theo số 212-613-8372 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ newapp@ou.org Đối với bất kỳ câu hỏi nào bạn có về biểu mẫu này hoặc về các bước để đạt được chứng nhận Kosher.
Vui lòng sửa các lỗi sau:
 • {{ error }}


gif loader

Thông tin sản phẩm và thương hiệu

Vui lòng liệt kê tất cả các Sản phẩm như bạn muốn chúng xuất hiện trên giấy chứng nhận Kosher.

 1. 1.
  Tải xuống Mẫu Danh sách Mẫu và điền vào.
  Tải xuống mẫu danh sách mẫu
 2. 2.
  Tải lên tệp đã chỉnh sửa (Các loại tệp được chấp nhận: pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, tif, tiff, zip).
 • {{ file.name }}
{{ header }}
{{ list[0] }} {{ list[1] }} {{ list[2] }} {{ list[3] }} {{ list[4] }} {{ list[5] }} {{ list[6] }} {{ isRowEmpty(list) ? '+' : 'Edit' }}
+ Add Products

Trang thông tin thành phần

Vui lòng liệt kê tất cả các nguyên liệu thô được sử dụng, bao gồm tên thành phần, tên thương hiệu, tên nhà sản xuất và nguồn gốc cho từng thành phần.

 1. 1.
  Tải xuống Mẫu Danh sách Mẫu và điền vào.
  Tải xuống mẫu danh sách mẫu
 2. 2.
  Tải lên tệp đã chỉnh sửa (Các loại tệp được chấp nhận: pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, tif, tiff, zip).
 • {{ file.name }}
{{ header }}
{{ list[0] }} {{ list[1] }} {{ list[2] }} {{ list[3] }} {{ list[4] }} {{ list[5] }} {{ list[6] }} {{ isRowEmpty(list) ? '+' : 'Edit' }}
+ Add Ingredients


gif loader